Deklaracje i opłaty

Liczba odwiedzających: 1442
Deklarację określającą wysokość opłaty można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Jabłonna lub elektronicznie za pośrednictwem ePuap
  • Deklarację określającą wysokość opłaty można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Jabłonna lub elektronicznie za pośrednictwem ePuap
  • Deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od zamieszkania na nieruchomości lub od momentu wystąpienia zmiany (zmniejszenia/zwiększenia liczby osób zamieszkujących nieruchomość)
  • W deklaracji należy zgłosić wszystkie osoby zamieszkujące na nieruchomości, również dzieci
  • Jeżeli nieruchomość jest współwłasnością, również współwłaściciele składają swój podpis na deklaracji
  • W ciągu 14 dni od złożenia deklaracji, nowi właściciele otrzymują, na podany w deklaracji ades email, indywidualny numer konta
  • Deklaracja jest podstawą naliczenia opłaty
  • Opłaty należy wnosić bez wezwania - oznacza to, że nie otrzymują Państwo co miesięcznych faktur, ani przypomnień o płatności

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

ul. Zegrzyńska 1 (wejście D), Jabłonna

deklaracje, reklamacje- tel.: 22 767 73 47
opłaty- tel.: 22 767 73 36
e-mail: sook@jablonna.pl

 ECO.png (3 KB) Zachęcamy do zainstalowania bezpłatnej aplikacji Ecoharmonogram, która min. przypomina o terminach odbioru i płatności, a także służy komunikacji z wydziałem